Älgflyg AB

  • Företaget utmärks av mycket hög kompetens inom: viltinventeringsmetoder, navigationsteknik, GIS-bearbetning, kartframställning och viltspaning
  • Bolaget bildades 2005
  • Älgflyg AB samarbetar med Maria Hörnell-Willebrand. 

 

Medarbetarpresentation

Erik Aretorn, VD

Jägmästare. Tekniskt ansvarig för navigationssystemet och projektförberedelser avseende flyguppdragen.

Specialkompetens: 20 års erfarenhet av flygburna datafångst- och navigationssystem.  

Erik Ringaby
Viltmästare. Har arbetat inom SLU med viltforskning sedan 1980. Mycket meriterad älg-observatör med över 37 års erfarenhet. Efterfrågad föreläsare.
Specialkompetens: Viltspaning och viltförvaltning.

John Norgren           
Mycket meriterad älgobservatör med över 18 års erfarenhet från en mängd flyguppdrag.
Specialkompetens: Viltspaning.

Mirja Lindberget
Biolog med inriktning på viltbiologi. Arbetar med viltförvaltning.
Specialkompetens: Viltspaning och viltförvaltning.