Rapporter/Länkar

Rapporter

Flyginventering, FAKTA skog, Rön från Sveriges Lantbruksuniversitet, Nr 14 2011

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) -Flyginventering av älg, Manual nr5, SLU

Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg, VILTFORUM #1/2010

Länkar

 

Dagens Hälge

 

SLU Adaptiv älgförvaltning

Svenska Jägareförbundet

 

Jägarnas Riksförbund

 

Aktuell snödjupskarta från SMHI

 

Titta på olika älgjaktsinslag på YouTube