Våra tjänster

Vi utför:

* Älginventering
* Röjningsinventering

* Stormskadeinventering

* Insektsskadeinventering 
 

Vi hjälper även till med förvaltningsfrågor och bistår med expertis vid betestrycksinventeringar. För att se en lista med våra utförda uppdrag tryck här!