Röjningsinventering

Det vanligaste förfaringssättet är att beställaren sänder över en digital karta på sitt skogsinnehav. Älgflyg tillverkar då en rutt där datorn minimerar flygsträckan med hänsyn till helikopterns bränsleförbrukning och den utplacerade tankvagnen eller närmaste flygplats. Piloten följer sedan den uppgjorda rutten mellan kartobjekten.

Vid röjning och plantinventering används en digital ”blankett”. Operatören fyller i de uppgifter och åtgärder som beställaren efterfrågat kring varje objekt. Uppgifter såsom; antal stammar/hektar, älgskador, aktuell tid för nästa åtgärd, svårighetsgrad för röjningslaget m.m. Vid detta jobb brukar effektiviteten ligga på ca 40 – 60 bestånd i timman beroende på de inbördes avstånden. Dessa inventeringar görs bäst på våren och före lövsprickningen när marken fortfarande har ett tunt snötäcke kvar.