Varför välja Älgflyg?

  •  Marknadens mest avancerade teknik i kombination med Sveriges mest erfarna älgspanare garanterar bästa möjliga inventeringsresultat.
  • Vår personal är de enda i Sverige som är utbildade i Distance sampling av Maria Hörnell-Willebrand (SLU) vilket garanterar att inventeringarna utförs på rätt sätt.
  •  Vi kan med hjälp av vår teknik garantera att hela provytearealen verkligen inventeras.
  •  Vid upprepad inventering kan vi garantera att vi alltid flyger på exakt samma inventeringsrutter varje gång. Detta medför mycket hög statistisk noggrannhet.
  •  Med inmatning av observerade älgar direkt i datorn redan i helikoptern elimineras fel vid överföring från blankett till dator.
  •  Vårt unika inmatningssystem ger mer tid till älgspaning och mindre tid för älgregistrering. Detta gör även att spanarna blir mindre trötta och därmed är mer observanta i sin älgspaning. 
  •  Alla observerade älgar positionsbestäms direkt i datorn. Detta ger möjlighet till utritning av kartor med älgarnas position vid inventeringstillfället.
  •  Vi är fullständigt opartiska och ger alla betalande intressenter möjlighet att få total inblick i alla statistiska beräkningar.
  •  Kunden får själv tillgång till grunddata för egna beräkningar om så önskas.