Utförda uppdrag

Nedan ses en sammanställning över de genomförda inventeringsprojekt som utförts av Älgflyg AB. Bland dessa inventeringar finns både Distance sampling, totalinventeringar och provyteinventeringar.

Älginventering
 

Säsong Område Yta
2012-2013   Särna-Idre ÄFO  394800 ha
2012-2013 Älvdalens ÄFO    344600 ha
2012-2013 Noppikoski ÄFO   282600 ha
2012-2013  Stora Sundby m.fl.      32400 ha
2012-2013  ÄFO Norra Dal 212000 ha
2010-2011  Holmen Delsbo  170000 ha
2009-2010  Orsa Besparing  188400 ha
2009-2010  Siljansringen-Bingsjö 173000 ha
2009-2010  Österljusnan  241000 ha
2008-2009 Norrtälje   64000 ha
2008-2009 Gripsholm Norra    14300 ha
2008-2009 VFO Älvarna   403000 ha
2008-2009  Åmål    61200 ha
2007-2008 Gruvberget    97200 ha
2007-2008  Lumsheden  139200 ha
2006-2007 Särna-Idre besparingsskog 
- Sveaskog Särna
348000 ha
2006-2007 Mariefred     7800 ha
2005-2006 Sandviken- Gävle  115000 ha
 


                                                       

                                    

                                  

                                   

                                        

                                         Övriga inventeringar

 

Säsong Område Inventering
2013-2014 Holmen Rg Iggesund  Barkborreinventering, 
70000 ha
2005-2013 Holmen Rg Iggesund Röjningsinventering
2005-2013 Holmen Rg Iggesund Gödslingsinventering
2012-2013 Skaftåsens Vindkraftpark Inventering Tjäderspel,
10000 ha
2012-2013 Holmen Skog Rg Iggesund Stormskador
2012-2013 Korsnäs Orsa Malung  Röjningsinventering
2011-2012 Sveaskog Garpenberg-Hofors Stormskador
2011-2012 Orsa Besparingskog Stormskador, toppbrott
2011-2012 Korsnäs Orsa Malung Stormskador
2011-2012  Korsnäs Orsa Malung  Röjningsinventering
2011-2012  Grönhult Vindkraftpark Inventering Tjäderspel
2006-2007 Brevens bruk+ Boo Hjortkvarn Helinventering Granbarkborre 
30000 ha
2006-2007 Sveaskog Småland
+ södra bergslagen
Helinventering Granbarkborre 
200000 ha


                                            
 

                                         
                                                      

                                             
                                     

                           

 

Sverigekarta med några av våra utförda flyginventeringar